Αυτό που ζητάτε είναι μια νέα λειτουργία της εφαρμογής. Μπορούμε εύκολα να βάλουμε κατηγορία έκπτωσης στη λίστα των εκπτώσεων. Εφόσον συμφωνηθεί η προσθήκη μπορεί ενδεχομένως να αναπτυχθεί μια νέα λύση για εσάς.