Σε αυτή τη περίπτωση θα πρέπει διαγράφετε την χειρόγραφη απόδειξη και έπειτα να την δημιουργείτε ξανά, διότι δεν υπάρχει τρόπος να αλλάξετε τον αριθμό παραστατικού αφού εκδοθεί η απόδειξη.

Σε περίπτωση που η απόδειξη δεν είναι χειρόγραφη θα πρέπει να ακολουθήσετε τα εξής βήματα:

Ας υποθέσουμε πως η απόδειξη που θέλετε να αλλάξετε έχει αριθμό παραστατικού "6" και τύπο απόδειξης "Α.Π.Υ.".
  1. Διαγράφετε την απόδειξη
  2. Ακολουθείτε την διαδρομή: καρτέλα "Διαχείριση" - "Διαχείριση Εκπαιδευτηρίου" - "Λίστες Εκπαιδευτηρίου" - "Οικονομικά" - "Σειρές Παραστατικών"
  3. Ενεργοποιείτε την "Επεξεργασία" από το πεδίο "Ενέργειες" (Πάνω αριστερά)
  4. Πηγαίνετε στην σειρά "Α.Π.Υ." (ή σε οποιαδήποτε άλλη σειρά παραστατικού κάνετε την αλλαγή) και σημειώνετε τον "Αριθμό Έναρξης" που ήδη υπάρχει (Ας υποθέσουμε πως είναι το "8").
  5. Αλλάζετε τον "Αριθμό Έναρξης" σε 6 (έτσι ώστε η αμέσως επόμενη απόδειξη που θα εκδώσετε να έχει τον αριθμό παραστατικού 6, δηλαδή τον αριθμό παραστατικού της απόδειξης που διαγράψατε).
  6. Εκδίδετε εκ νέου την απόδειξη
  7. Προσοχή: Ακολουθείτε ξανά τα βήματα 2 και 3 και αλλάζετε ξανά τον "Αριθμό Έναρξης" στην προηγούμενή του τιμή (στο παράδειγμά μας βάζουμε "8") έτσι ώστε να αποφύγουμε προβλήματα έκδοσης παραστατικών με ίδιο "Αριθμό Παραστατικού".