Σε τέτοια περίπτωση είναι πολύ πιθανό να μην έχετε δημιουργήσει ακόμη την εν λόγω σειρά παραστατικού.

Τα βήματα για να δημιουργήσετε σειρά παραστατικών είναι τα εξής:
  1. Πηγαίνετε στην καρτέλα Διαχείριση - Διαχείριση Εκπαιδευτηρίου - Λίστες Εκπαιδευτηρίου - Οικονομικά - Σειρές Παραστατικών
  2. Στην καινούρια φόρμα που θα ανοίξει, αφού ενεργοποιήσετε την επεξεργασία από το μενού Ενέργειες (πάνω αριστερά), δημιουργείτε καινούρια σειρά παραστατικών με τις ρυθμίσεις που εσείς επιλέξετε.