Σε αυτή τη περίπτωση και για οποιοδήποτε κείμενο επιθυμείτε να προσθέσετε στις αποδείξεις σας, μπορείτε να ακολουθήσετε τα εξής βήματα:
  1. Πηγαίνετε στο μενού Διαχείριση - Διαχείριση Εκπαιδευτηρίου - Wizard Παραμετροποιήσεις - Ρυθμίσεις Οικονομικού - Παράμετροι Εκτύπωσης Α.Π.Υ. / Απόδ. Είσπαξης
  2. Στο Ελεύθερο Κείμενο Απόδειξης προσθέτετε το κείμενο που επιθυμείτε να εμφανίζεται στις αποδείξεις σας.