1. Αφού ανοίξετε το Excel, πατήστε στο μενού Αρχείο (File) και επιλέξτε Άνοιγμα (Open).
2. Βρείτε το αρχείο XML που έχετε αποθηκεύσει στον υπολογιστή σας και πατήστε Άνοιγμα (Open).
3. Στο παράθυρο Άνοιγμα XML (Open XML) που θα εμφανιστεί αυτόματα, επιλέξτε την επιλογή Ως πίνακα XML και πατήστε ΟΚ.
4. Πατήστε ξανά στο κουμπί ΟΚ στο ενημερωτικό μήνυμα.

Πλέον εμφανίζονται τα δεδομένα της εξαγωγής οικονομικών κινήσεων στα κελιά του Excel.

Σημείωση: Μη ξεχάσετε να αποθηκεύσετε εκ νέου το νέο αρχείο Excel που έχετε δημιουργήσει (Αρχείο - Αποθήκευση ως).