Για να δημιουργήσετε Σχολική Περίοδο πηγαίνετε στη διαδρομή:

Διαχείριση - Διαχείριση Εκπαιδευτηρίου - Wizard Παραμετροποίησης - Βασικές Παραμετροποιήσεις - Διαχείριση Σχολικών Περιόδων (εδώ επιλέγετε Ενέργειες - Επεξεργασία και προσθέτετε γραμμή με τα ανάλογα στοιχεία).

Αφού δημιουργήσετε τη νέα περίοδο, κάνετε αποσύνδεση και σύνδεση ξανά στο Classter και έπειτα πηγαίνετε στη διαδρομή:

Διαχείριση - Μεταφορές - Μεταφορά στοιχείων περιόδου
Επιλέγετε από ποια περίοδο σε ποια περίοδο θελετε να γίνει η αντιγραφη ρυθμίσεων και κάνετε κλικ στο κουμπί "Αντιγραφή".


Σημείωση: Eάν κάποιος χρήστης δεν βλέπει τις νέες περιόδους, πηγαίνετε στη Διαχείριση - Διαχείριση Χρηστών - Αποκλειστικοί χρήστες manager ή Διοικητικό προσωπικό (ανάλογα που θα βρείτε τον κάθε χρήστη) και από τις Εταιρείες/Ρόλοι manager προσθέτετε τη Περίοδο και αποθηκεύετε.