Μπορείτε να πραγματοποήσετε Μεταφορά Μαθητών (όλους μαζί  ή έναν έναν ξεχωριστά) με τον ακόλουθο τρόπο:

Επιλέγετε τους μαθητές από τη Λίστα Μαθητών και μεταβαίνετε στους Μαθητές - Διαχείριση - Μεταφορές - Μεταφορά σε Σχολική Περίοδο.

Μπορείτε να τους μεταφέρετε όλους μαζί με όποια κατάσταση θέλετε (π.χ. ως υποψήφιους επανεγγραφής), ή να μεταφέρετε τον κάθε μαθητή όποτε και εφόσον εγγράφεται για τη νέα Σχολική Περίοδο.