Για να εμφανιστεί διαγώνισμα στο ημερολόγιο του SchoolPortal θα πρέπει:


1. Να είναι επιλεγμένη η "Δημοσίευση στο Ημερολόγιο" μέσα στο Διαγώνισμα (κατά τη δημιουργία ή επεξεργασία θα δείτε το πεδίο)

2. Να είναι επιλεγμένη η "Εμφάνιση στο Portal" στην Κατηγορία του Διαγωνίσματος (κατά τη δημιουργία ή επεξεργασία, κάνοντας κλικ στη "Κατηγορία" θα δείτε το πεδίο σε κάθε κατηγορία)