Για να παραμετροποιήσετε τις κατηγορίες CRM θα πρέπει:
1) Να μεταβείτε στη Διαχείριση - Διαχείριση Εκπαιδευτηρίου - Λίστες Εκπαιδευτηρίου - CRM - Παραμετροποίηση - Κατηγορία
2) Η Κατηγορία θα πρέπει απαραίτητα να έχει επιλεγμένο έναν "Τύπο CRM"
3) Θα πρέπει να έχει το τσεκ "Ενεργή" αλλά και το τσεκ "Εμφάνιση στο Portal"
4) Αν πάτε τέρμα δεξιά, υπάρχει η στήλη "Επιλογή". Θα πρέπει να κάνετε κλικ εκεί και στη λίστα που θα σας ανοίξει να σιγουρευτείτε πως στις "Ιδιότητες Κατηγορίας", στο πεδίο "Δημιουργός", είναι επιλεγμένοι και οι "Καθηγητές".