Για να δώσετε εταιρίες και περιόδους σε κάποιον χρήστη θα μεταβείτε:

Διαχείριση - Διαχείριση χρηστών - Διοικητικό Προσωπικό ή Αποκλειστικοί χρήστες manager (ανάλογα που θα βρείτε τον χρήστη που θέλετε).
Θα επιλέξετε δεξί κλικ "Ρόλοι/Εταιρίες manager" (για Διοικητικό Προσωπικό) ή"Εταιρίες/Ρόλοι" (για Αποκλειστικοί χρήστες manager) αντίστοιχα. Θα προσθέσετε τις εταιρίες και τις περιόδους που θέλετε και θα αποθηκεύσετε.