) Πηγαίνετε στη λίστα τμημάτων και με τα βελάκια βάζετε τα τμήματα στη σειρά που θέλετε.


Επιλέγετε ένα τμήμα και το πηγαίνετε πάνω ή κάτω δηλαδή.