Η δειχείριση των σειρών για τις αποδείξεις γίνεται από τη διαδρομή Διαχείριση -> Διαχείριση Εκπαιδευτηρίου -> Λίστες Εκπαιδευτηρίου -> Οικονομικά -> Σειρές Παραστατικών
(Για να επεξεργαστούμε τη λίστα πρέπει να επιλέξουμε το Ενέργειες->Επεξεργασία)
Αλλάζουμε τον αριθμό έναρξης.

Σημείωση : Μετά από κάθε τροποποίηση πρέπει να αλλάζουμε γραμμή(κλικ εκτός της γραμμής επεξεργασίας) για να αποθηκευτούν οι αλλαγές μας.