Για να ενεργοποιηθεί η επιλογή της διαγραφής μαθητή, πρέπει να έχουμε επιλεγμένη την default λίστα μαθητών.

Ανοίγουμε λοιπόν τη λίστα μαθητών και επιλέγουμε τα παρακάτω: