Για να δημιουργήσουμε ή επεξεργαστούμε πλάνα διακανονισμού, πάμε:
Διαχείριση - Διαχείριση Εκπαιδευτηρίου - Λίστες εκπαιδευτηρίου - Οικονομικά - Πλάνα Διακανονισμών

Για να επεξεργαστούμε τις λίστες πάμε Ενέργειες - Επεξεργασία και έπειτα πράττουμε αναλόγως.

Εάν θέλουμε να προσθέσουμε νέο πλάνο, πρώτα γράφουμε στη 2η κενή γραμμή, την ονομασία του νέου πλάνου κι έπειτα κάνουμε ένα κλικ στο κενό για να πάρει την αλλαγή.

Εάν θέλουμε να επεξεργαστούμε δόσεις υφιστάμενου πλάνου ή να φτιάξουμε τις δόσεις του νέου πλάνου, κάνουμε κλικ στις τρεις τελείες και πάλι έχοντας ενεργοποιημένη την Ενέργειες - επεξεργασία στο νέο παράθυρο, είτε προσθέτουμε νέες γραμμές με τις δόσεις και ημ/νίες που θέλουμε, είτε επεξεργαζόμαστε τις υπάρχουσες.

Σημείωση:
Εάν είστε Όμιλος, κάνουμε όλα τα παραπάνω στην Πρότυπη εταιρία κι έπειτα από τη λίστα Πλάνα Διακανονισμών πάλι (η διαδρομή φαίνεται παραπάνω), κάνουμε δεξί κλικ και Αντιγραφή σε Εκπαιδευτήρια.