Η διαδικασία καταχώρησης απουσιών απο το Classter Manager(Backoffice Users) είναι η εξής:

1)Επιλέγω το μαθητή στον οποίο θέλω να καταχωρήσω απουσία και πάω δεξί κλικ->Εκπαιδευτικά->Καταχώρηση Απουσίας.
2)Στις κατηγορίες του Ωρολογίου πρέπει να επιλέξουμε την σωστή κατηγορία από το Ιδιότητες-Κατηγορίες Ωρολογίου έτσι ώστε να εμφανιστούν τις σωστές ώρες του μαθητή.


image

3)Μπορούμε να τσεκάρουμε το Submited by Teacher σε περίπτωση που θέλουμε ο χρήστης καταχώρησης να είναι ο καθηγητής(σύνηθως όταν καταχωρώ απούσία για μιά περίοδο, διαφορετικά θα εμφανίζεται το username του χρήστη που αποθήκευσε την απουσία.


image

Στο view των απουσιών(view attendance data) στο τελευταίο πεδίο της λίστας φαίνεται ο χρήστης καταχώρισης.


image

4)Επιλέγουμε κατηγορία απουσίας και ώρες που θα καταχωρίσουμε. Πχ στο παρακάτω θέλω απουσία για τις 4 πρώτες ώρες.image


Και πατάμε save για να καταχωρηθούν οι απουσίες.


Προσοχή!

Η συγκεκριμένη φόρμα κάνει μόνο καταχώρηση! Δεν κάνει όμως αλλαγές. Σημαίνει ότι εάν ξανακάνω τη διαδικασία και πατήσω save για μαθητή που έχω ήδη καταχωρημένη απουσία θα με προειδοποιήσει μεν και θα ακυρώσει τη διαδικασία.

image

αλλά εάν θέλω να διορθώσω κάποια απουσία, πρέπει να τη σβήσω και να τη καταχωρήσω εκ νέου σωστά.