Υπάρχουν 2 τρόποι:
1) Μαζική καταχώριση (δηλαδή δίνω τα ίδια μαθήματα στα ίδια τμήματα, σε πολλούς καθηγητές)
2) Ατομική καταχώριση (σε συγκεκριμένο/η καθηγητή/τρια)

1) Ανοίγουμε τη λίστα καθηγητών - επιλέγουμε τον ή τους καθηγητές που θέλουμε και πάμε στο μενού Καθηγητές - Εισαγωγή Τμημάτων-Μαθημάτων σε Καθηγητές

Στο παράθυρο που ανοίγει πάμε στη "Προσθήκη Τμημάτων-Μαθημάτων", επιλέγουμε τα τμήματα και μαθήματα που θέλουμε και πατάμε στο check για να προστεθούν.

(Εάν δεν έρχονται τμήματα ή μαθήματα, σβήνουμε το "φίλτρο" όπως φαίνεται παρακάτω)

Προσοχή! Η τελική μορφή θέλουμε να είναι όπως σημειώνεται παρακάτω. Δηλαδή τα μαθήματα να είναι μέσα στα τμήματα:

και ΌΧΙ όπως φαίνεται στο παράδειγμα το B Class & το C Class. Δηλαδή χωρίς τμήμα.

Εάν τα μαθήματα είναι χωρίς τμήμα, προσθέτουμε το τμήμα που θέλουμε αν δεν υπάρχει και κάνουμε δεξί κλικ στο μάθημα - Μετακίνηση σε - και επιλέγουμε το τμήμα.

Τέλος, αποθηκεύουμε.

2) Η δεύτερη επιλογή είναι μέσα από την καρτέλα Καθηγητή. Πάμε στη λίστα Καθηγητών, κάνουμε διπλό κλικ στον Καθηγητή που θέλουμε και πάμε στη καρτέλα "Εκπαιδευτικά Στοιχεία".
Έπειτα κάνουμε κλικ στα "Επιλεγμένα Μαθήματα" και στο εξής ακολουθούμε ακριβώς τα βήματα όπως και ανωτέρω.