Υπάρχουν 2 τρόποι:
1) Μαζική καταχώριση (δηλαδή δίνω τα ίδια μαθήματα στα ίδια τμήματα, σε πολλούς μαθητές)
2) Ατομική καταχώριση (σε συγκεκριμένο/η μαθητή/τρια)

1) Ανοίγουμε τη λίστα μαθητών- επιλέγουμε τον ή τους μαθητές που θέλουμε και πάμε στο μενού Μαθητές- Μαζικές Μεταβολές - Μαζική Εισαγωγή - Τμημάτων-Μαθημάτων

Στο παράθυρο που ανοίγει πάμε στη "Προσθήκη Τμημάτων-Μαθημάτων", επιλέγουμε τα τμήματα και μαθήματα που θέλουμε και πατάμε στο check για να προστεθούν.

(Εάν δεν έρχονται τμήματα ή μαθήματα, σβήνουμε το "φίλτρο" όπως φαίνεται παρακάτω)

Προσοχή! Η τελική μορφή θέλουμε να είναι όπως σημειώνεται παρακάτω. Δηλαδή τα μαθήματα να είναι μέσα στα τμήματα:

και ΌΧΙ όπως φαίνεται στο παράδειγμα το B Class & το C Class. Δηλαδή χωρίς τμήμα.

Εάν τα μαθήματα είναι χωρίς τμήμα, προσθέτουμε το τμήμα που θέλουμε αν δεν υπάρχει και κάνουμε δεξί κλικ στο μάθημα - Μετακίνηση σε - και επιλέγουμε το τμήμα.

Τέλος, αποθηκεύουμε.

2) Η δεύτερη επιλογή είναι μέσα από την καρτέλα Μαθητή. Πάμε στη λίστα Μαθητών, κάνουμε διπλό κλικ στον Μαθητή που θέλουμε και πάμε στη καρτέλα "Εκπαιδευτικά Στοιχεία".
Έπειτα κάνουμε κλικ στη "Προσθήκη μαθημάτων και στο εξής ακολουθούμε ακριβώς τα βήματα όπως και ανωτέρω.