Πηγαίνουμε στο μενού Εκαπιδευτήριο - Δημιουργία Μαθήματος

Συμπληρώνουμε τα στοιχεία (όσα στοιχεία έχουμε: Συντομογραφία, Τίτλος κλπ...), ορίζουμε πάντα μία Τάξη και μία Κατεύθυνση όπου θα μπει το μάθημα και αποθηκεύουμε.


Έπειτα από αυτό, μπορούμε να ανοίξουμε τη λίστα τμημάτων, να επιλέξουμε με ctrl τα τμήματα στα οποία θα διδάσκεται το μάθημα, να πάμε στο μενού Τμήματα - Διαχείριση Εισαγωγών σε Τμήματα - Εισαγωγή Μαθημάτων σε Τμήματα και να εισάγουμε ο μάθημα στα επιλεγμένα τμήματα.