Πάμε στη Διαχείριση - Διαχείριση Εκπαιδευτηρίου - Wizard παραμετροποίησης -
Βασικές Παραμετροποιήσεις - Βασικές Παράμετροι Συμπεριφοράς - Επιλογή Εργάσιμων Ημερών Εβδομάδας και επιλέγω τις ημέρες που θέλω.
image