Η ανάθεση δραστηριοτήτων στους μαθητές μπορεί να γίνει
1. Μαζικά
2. Ατομικά

1. Ανοίγουμε τη λίστα μαθητών, επιλέγουμε με ctrl ή shift τους μαθητές που θέλουμε και πάμε στο μενού Μαθητές - Μαζικές Μεταβολές - Μαζική Εισαγωγή - Δραστηριοτήτων.
Κάνουμε κλικ στην "Προσθήκη Δραστηριοτήτων", από το νέο παράθυρο που ανοίγει επιλέγουμε τις Δραστηριότητες που θέλουμε, πατάμε το check και κλείνουμε το νέο παράθυρο. Αποθηκεύουμε .

2. Ανοίγουμε τη λίστα μαθητών, ανοίγουμε με διπλό κλικ την καρτέλα του μαθητή που θέλουμε, πάμε στο tab Εκπαιδευτικά Στοιχεία.
Δεξιά υπάρχει η επιλογή "Προσθήκη Δραστηριοτήτων".
Την επιλέγουμε και προσθέτουμε τη δραστηριότητα όπως περιγράφεται και παραπάνω (επιλογή 1).
Τέλος αποθηκεύουμε τον μαθητή.

Σημείωση: Ανάλογα με τον παραμετροποίησή σας, θα έχετε είτε την επιλογή ωρών που έχετε ορίσει στις δραστηριότητες, είτε την επιλογή "χωρίς ώρες".
Δεν είναι απαραίτητο για εμάς να δηλώσετε και ώρες. Αυτό εξαρτάται από τις δικές σας ανάγκες.