Η ανέθεση δραστηριοτήτων στους καθηγητές γίνεται ουσιαστικά μέσα από την ίδια δραστηριότητα.
Ανοίγουμε τη λίστα δραστηριοτήτων, βρίσκουμε τη δραστηριότητα που θέλουμε και ανοίγουμε τη καρτέλα της με διπλό κλικ. Στο πρώτο tab που ανοίγει (Στοιχεία), βλέπουμε πως μπορούμε να επιλέξουμε Καθηγητή.

Επιλέγουμε τον καθηγητή που θέλουμε και αποθηκεύουμε.