Αρχικά δημιουργείτε και παραμετροποιείτε τα εύρη βαθμολόγησης από τη διαδρομή Διαχείριση - Διαχείριση Εκπαιδευτηρίου - Λίστες Εκπαιδευτηρίου - Ακαδημαϊκά - Βαθμολογίες - Εύρος / Λεκτικά βαθμολόγησης.

Εάν ήδη έχετε δημιουργήσει το εύρος και θέλετε να το επεξεργαστείτε, κάνετε κλικ πάνω στο εύρος και πατάτε αλλαγή. Αφού κάνετε τις αλλαγές πατάτε αποθήκευση.
Εάν θέλετε να δημιουργήσετε νέο εύρος, γράφετε απευθείας κάτω την περιγραφή, συμπληρώνετε τα πεδία Από και Έως (το πλήρες εύρος) και έπειτα συμπληρώνετε τα εύρη και τα λεκτικά τους και πατάτε αποθήκευση.
Εάν χρησιμοποιείτε δεκαδικά στη βαθμολόγησή σας, πρέπει να τα συμπληρώσετε στο πεδίο Δεκαδικά, αλλά και να φτιάξετε και τα εύρη αναλόγως - > δηλαδή όχι από 0-10 και έπειρα από 11 έως 15 για παράδειγμα, αλλά από 0-10 και από 10,1 έως 15 .κ.ο.κ...

image

Τέλος, για να ενημερωθούν τα μαθήματά σας με το εύρος που θέλετε, μεταβαίνετε στη λίστα μαθημάτων και με δεξί κλικ - Προσθήκη εύρους βαθμολογίας, τους δίνετε το ανάλογο εύρος.