Τα πρότυπα e-mails ρυθμίζονται από το Web Portal, με χρήστη γραμματείας, στο μενού Γενικές Ρυθμίσεις - Templates & Menus - Επεξεργασία Φόρμας
image

Εδώ θα βρείτε default πρότυμα e-mail από εμάς, τα οποία μπορείτε να επεξεργαστείτε από την επιλογή που σημειώνεται παρακάτω:
image