Η επιλογή Παραδόσεις(Sessions) που βρίσκεται στην λίστα των επιλογών του Classter Portal , είναι στην ουσία μία διάλεξη που δημιουργείται από τον καθηγητή η οποία αφορά ένα μάθημα καθώς και ένα τμήμα του Ιδρύματος.

image

Στην Δημιουργία ο χρήστης μεταφέρεται στην οθόνη επεξεργασίας αυτής της διάλεξης,όπου εκεί μπορεί να δηλώσει :

image

imageα)Το τμήμα το οποίο θα αφορά η παράδοση.

β)Το μάθημα για το οποίο δημιουργείται αυτή η παράδοση.

image

γ)Το τίτλο/Σύντομη Περιγραφή της παράδοσης(μας δίνεται η επιλογη αυτόματης καταχώρησης τίτλου,όπου περιέχει το μάθημα,το τμήμα και την ημερομηνία) από το κουμπί δίπλα στην κατηγορία αυτή.

δ)Την ημερομηνία.

ε)Την ώρα έναρξης και λήξης της παράδοσης.

image

στ)Τη Δομή Σπουδών η οποία πρέπει να είναι δηλωμένη στο μάθημα το οποίο αφορά η παράδοση και μπορεί να είναι ένα μέρος της ύλης ,όπου καλύφθηκε στην συγκεκριμένη παράδοση.

η)Αν αυτή η συγκεκριμένη παράδοση θα είναι δημόσια(δηλαδή το αν θα εμφανιστεί στο ημερολόγιο των μαθητών/καθηγητών).

image

Επίσης ο καθηγητής έχει τη δυνατότητα να επισυνάψει βιβλιογραφία

Α) Είτε ανεξάρτητη,με την έννοια ότι ο καθηγητής μπορεί να επιλέξει κάποιο βιβλίο δικής του επιλογής(με την προϋπόθεση ότι η λειτουργία "Ανεξάρτητη Βιβλιογραφίας" είναι ενεργοποιημένη) όπου εδώ ο καθηγητής μπορεί να δηλώσει το βιβλίο , τις σελίδες του βιβλίου και την περιγραφή και κατ'επέκταση κάποια Σχόλια ή κάποια Περιγραφή.

image

imageΒ) Είτε αν η επιλογή "Ανεξάρτητη Βιβλιογραφία" είναι απενεργοποιημένη τότε επιλέγεται κάποιο βιβλίο που είναι δηλωμένο ως το βιβλίο του συγκεκριμένου μαθήματος και του συγκεκριμένου τμήματος και εδώ πάλι μπορεί ο καθηγητής να εισάγει κάποια Σχόλια ή μία Περιγραφή.

image

Για να δηλώσετε την τις κατηγορίες που εμπεριέχονται μέσα στο βιβλίο και το εύρος των σελίδων του Συγκεκριμένου Κεφαλαίου/Ενότητας , θα πρέπει να συνδεθείτε στο Classter Manager και να ακολουθήσετε την εξής διαδρομή :
Βιβλιοθήκη -> Λίστα Βιβλίων -> «Τίτλος Βιβλίου» -> Επιπλέον Στοιχέια -> Ενότητες ( με την προϋπόθεση ότι το βιβλίο είναι δηλωμένο).

image

Αφού τελειώσει η δημιουργία μίας παράδοσης ο καθηγητής έχει τη δυνατότητα καταχώρησης βαθμολογιών καθώς και της δημιουργίας καθηκόντων είτε Ανα Τμήμα/ή Ανά Μαθητή βασιζόμενα πάνω στη συγκεκριμένη παράδοση.
image